• שירותי הדברה מתקדמים

  • הדברה ירוקה מקצועית

לוכד נחשים

 

לוכד נחשים הוא בעל מקצוע אשר עוסק וממוקצע בלכידת נחשים שהגיעו לסביבת בני אדם, ומהווים איום או מטרד עבור האנשים. בעוד שהנחש הוא בעל חיים מוגן במדינת ישראל, אך אינו יכול להישאר בקרבת אנשים מפאת הפחד וחוסר הנוחות, גוברת חשיבותו של לוכד נחשים כבעל מקצוע זמין ומיומן.

בישראל הנחשים על כלל זניהם, נחשבים לבעל חיים מוגן על פי חוק, ולרוב נמצא אותם בשמורות טבע. לעיתים קורה כי נחש נודד אל קרבת בני אדם, ואלה בגלל סיבות של חשש מפני סכנה מעוניינים בהרחקת הנחש. מכיוון שאסור לפגוע או להרוג נחש, אנו נדרשים להשתמש בשירותיו של לוכד נחשים שיבצע הרחקה של הנחש מסביבתנו הקרובה חזרה אל הטבע. כדאי לדעת גם כי עבירה על החוק ופגיעה בנחש צפויה אפילו לגרור קנסות מטעם רשות הטבע והגנים.

לוכד נחשים הוא איש מקצוע שעבר הסמכה רשמית ומבחנים עיוניים ומעשיים מטעם גופים מוסדיים, המאשרים לו לבצע הרחקת נחשים ממכם אל הטבע. לכן, כאשר מעסיקים לוכד נחשים רצוי לבדוק הסמכות ורישיונות בתוקף בשביל לוודא כי האדם מוסמך להתעסק עם נחשים, ובעל המיומנויות המתאימות בשביל לעשות זאת ללא סכנה לפגיעה בנחש או בכם.

ללוכד נחשים אין אפשרות להבטיח לכם הדברת כל הנחשים שבסביבה, שכן פיזור רעלים נגד נחשים זהו דבר האסור על פי חוק שכן מדובר בפגיעה בחיות מוגנות, ובמידה ואכן מופיע נחש לאחר הרחקת הנחש הראשונית, לרוב במסגרת האחריות הלוכד יכול לטפל בבעיה במסגרת התשלום הראשונית.

במקרה ונצפה נחש בסביבת המגורים, רצוי ליצור קשר עם לוכד נחשים בהקדם, ולהתרחק במידת האפשר מסביבת הנחש. חשוב להבין כי נחשים אינם תוקפים בני אדם שכן אנו לא מהווים טרף אידיאלי עבורם. לכן נחש יתקוף בני אדם רק במידה וירגיש מאוים על ידינו. מכיוון שמדובר בחיות, לא ניתן לצפות מה ייתפס בעבורם כאיום, ולכן אפילו התקרבות לנחש יכולה להוביל לתקיפה. אם יש אפשרות לזהות את הנחש בשביל לתאר אותו ללוכד לצורך זיהוי הזן, מה טוב. אך אסור לרדוף אחרי הנחש או לנסות ללוכדו בכוחות עצמכם לצורך זיהוי או הרחקה.